PL EN

Aktualności

Ochrona krajobrazu - obowiązek czy szansa na zrównoważony rozwój

W imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zapraszamy do udziału w konferencji

Ochrona krajobrazu - obowiązek czy szansa na zrównoważony rozwój,

która odbędzie się 5 września 2016 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

Wszelkie informacje dostępne na stronie:

http://gorzow.rdos.gov.pl/szkolenia-2

Inspiracją do zorganizowania konferencji było wejście we wrześniu 2015 r. nowego aktu prawnego mającego wzmocnić narzędzia ochrony krajobrazu, tzw. ustawy krajobrazowej. W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- znaczenia krajobrazu dla rozwoju gminy (środowisko, zrównoważony rozwój, ład przestrzenny, szanse i zagrożenia);

- problematyki związanej z krajobrazem kulturowym i jego rewaloryzacją;

- nowych obowiązków prawnych wynikających z ustawy krajobrazowej mającychwpływ na ochronę i kształtowanie krajobrazu;

- analizy i oceny danych niezbędnych do wykonania audytu krajobrazowegooraz metodyki jego sporządzania;

- oceny wpływu farm wiatrowych na krajobraz.

Program konferencji:

http://gorzow.rdos.gov.pl/files/artykuly/59091/program_konferencji.pdf

W konferencji wezmą udział specjaliści posiadający wiedzę z zakresu: ochrony i kształtowania krajobrazu, zrównoważonego rozwoju, procedury planistycznej, identyfikacji i ochrony krajobrazu, ochrony środowiska, ochrony zabytków.

Wykładowcy:

http://gorzow.rdos.gov.pl/files/artykuly/59091/Informacje_wykladowcy.pdf