PL EN

Aktualności

PWr zaprasza - wykład otwarty prof. Andrzeja Kadłuczki

Gościem kolejnego spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego PWr będzie profesor Andrzej Kadłuczka - wybitny architekt, specjalizujący się w projektach konserwatorskich i adaptacjach obiektów zabytkowych

Na naszej uczelni 23 maja o godzinie 14 wygłosi wykład pt. „Nowe ontologiczne rozumienie dziedzictwa kulturowego i problemy jego ochrony”.

Profesor jest współautorem lub autorem takich realizacji konserwatorskich jak: modernizacja i restauracja Teatru Słowackiego w Krakowie, Muzeum Podziemne Rynku w Krakowie, rewaloryzacja Teatru Starego, Sukiennic, odbudowa Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zespołu kamienic ormiańskich, adaptacja zamku Gniew i wielu innych.

Naukowo związany jest z Politechniką Krakowską (był dziekanem Wydziału Architektury i wieloletnim szefem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków). Przebywał na stypendium rządu egipskiego w Department of Antiquities w Kairze, wykładał w uczelniach zagranicznych w Munster, Wenecji, Delft, Budapeszcie i Zagrzebiu. Napisał ponad 200 publikacji - prac naukowych, podręczników i książek. Jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej, która uchwaliła głośną w Europie „Kartę Krakowską 2000”.

Profesor udziela się w wielu organizacjach naukowych w kraju i za granicą. Jest prezesem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członkiem licznych rad i gremiów eksperckich. Otrzymał mnóstwo nagród w tym prestiżową Premio Europeo 2017 przyznaną przez Akademię Medycejską we Florencji.

Na Politechnice Wrocławskiej prof. Andrzej Kadłuczka wygłosi wykład na temat różnych koncepcji rozumienia dziedzictwa kulturowego. Będzie mówił m.in. o nowym paradygmacie zabytku i muzealizacji przestrzeni publicznej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych (Centrum Kongresowe PWr, bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8). Wymagana jest rejestracja w systemie evenea.pl.

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe to cykl otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów. Skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Regularnie na uczelni gościmy ekspertów, którzy w przystępny sposób opowiadają o najnowszych badaniach z prezentowanej przez siebie dziedziny. W ramach ISN byli u nas już prof. Anthony Guiseppi-Elie, który opowiadał o bioinżynierii w medycynie oraz prof. Jerzy Biliszczuk - wybitny projektant i autor nowatorskich rozwiązań w mostownictwie, znany japoński chemik prof. Masami Okamoto z Toyota Technological Institute w Nagoi czy laureat Nagrody Nobla z fizyki – prof. prof. Klaus von Klitzing