PL EN

Aktualności

Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza

Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na spotkanie z dr Andrzejem Sztando, autorem wydanej niedawno książki pt. „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast”.


"Książka poświęcona jest problematyce zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Jej podstawowym celem jest uświadomienie czytelnikowi, jaką rolę odgrywa w tym zarządzaniu właściwe postrzeganie i kształtowanie ponadlokalnych relacji gminy, oraz wskazanie, jak należy to czynić. Pracę otwiera geneza współczesnego lokalizmu. W dalszej kolejności zaprezentowano istotę rozwoju lokalnego oraz typy i znaczenie relacji łączących gminy z ponadlokalnym otoczeniem. Następnie omówiono ideę i mechanizm zarządzania tym rozwojem, a także dwa przeciwstawne podejścia do tego zarządzania – administracyjne, niepożądane, gdyż skoncentrowane jest na wykonywaniu prawa, oraz strategiczne, pożądane, ponieważ jest zgodne z cechami rozwoju lokalnego. Cechy podejścia strategicznego związane z prorozwojowym kształtowaniem ponadlokalnych relacji gmin określono jako ponadlokalną perspektywę tego zarządzania. Główna część książki prezentuje cele, przebieg i wyniki badań tej perspektywy zarządzania prowadzonego współcześnie przez władze polskich małych miast. Na ich podstawie sformułowano jego charakterystykę, skupiając się na ocenie tego, w jakim stopniu zarządzanie to jest wciąż administracyjne, a w jakim już strategiczne. Sformułowano również zalecenia dotyczące doskonalenia wspomnianej perspektywy zarządzania, adresowane do badanych władz, środowiska nauki i władz państwowych. Opracowanie kończy ocena przydatności zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych w innych, analogicznych badaniach, a także propozycje kierunków i metod ich prowadzenia."
/ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/

Pierwsza część spotkania (ok. 45 min.) będzie prezentacją idei zarządzania i wyników badań zawartych w publikacji. Następnie zapraszamy do dyskusji, refleksji, zgłaszania propozycji legislacyjnych, wygłaszania opinii na podstawie własnych doświadczeń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami zarządzania strategicznego w skali lokalnej, ale również odniesieniami do skali ponadlokalnej – praktyków, naukowców, samorządowców.

Termin i miejsce: 19 czerwca, godzina 16.20.

Dzięki uprzejmości fundacji Dom Pokoju spotykamy się w Infopunkcie Nadodrze, ul. Łokietka 5 we Wrocławiu.


Załączniki