PL EN

Aktualności

Warsztaty studenckie SUCCESS STORIES w Wenecji


UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW

Warsztaty studenckie w ramach 15. Biennale Architektury w Wenecji


Miesięcznik „ARCHITEKTURA-murator” i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zapraszają studentów do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 12-17 września 2016 r., podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Temat warsztatów - UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW.


Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na XV Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” – mówi Alejandro Aravena, dyrektor XV Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury.

Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegać one będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów.

Główne pytania to między innymi:

1. Co się wydarzyło w Pana kraju w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie wydarzenie, nurt, budowa w Pana kraju można uznać za przykład Udanego Przedsięwzięcia?

2. Jakie wyzwania w architekturze stoją przed Pana krajem w następnych latach?

Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie.

Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

Informacje o wydarzeniu

Temat: UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW

Forma: warsztaty studenckie zakończone publiczną dyskusją

Termin: 12.09.2016-17.09.2016

Organizatorzy: miesięcznik „Architektura-murator” (http://architektura.muratorplus.pl/), Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (http://mck.krakow.pl/)

Uczestnicy: 20 osób, w tym: Ewa P. Porębska (inicjatorka wydarzenia), Beata Tylec (koordynator), Maciej Siuda (tutor), Agata Twardoch (tutor), Michał Wiśniewski (tutor) i 15 studentów.

Więcej informacji na temat warsztatów: http://www.success-stories.pl/ , https://www.facebook.com/successstories.udaneprzedsiewziecia/

Informacje o zgłoszeniach: http://architektura.muratorplus.pl/success-stories-and-now-challenges/entry-form/